InStar Energy Lab


Protect the power grid against blackouts and inefficiencies using large scale intelligent data centers. Our goal is to be a key player of demand side response and power market

Long term goal

These positive and competitive conditions allow us to plan deployment of containerized solutions for data processing. Assuming large scale operations and low cost energy sources it is highly stable profitable business even though in the long term profit margins due to fierce global competition have asymptotic tendencies.

Container data centers with heat recovery

Problems

In 2018, 5 TWh of electricity from wind farms in Germany could not be produced because the electricity grid was full (turbines turned off)


it's about the same as the annual electricity consumption by 2.5 MILLION households


and this problem concerns not only Germany, but many other countries with a large number of power plants based on renewable energy sources.

Although Poland is still investing in Energy SOURCES, the THREAT of blackouts is still very real. This problem is even more serious in less developed countries.


PSE, the country's energy network operator, runs the DSR (Demand Side Response) program, in which it pays large consumers for their willingness to disconnect their RECEIVERS whenever PSE requests it (when there is a risk of possible network overload).


The DSR program is used to stabilize the energy network, but few companies can afford to suddenly stop all energy-consuming processes (for a few hours) - in 2018, less than 2% of the received power participated in the program.

It is estimated that computing is responsible for 1% of global energy consumption. Some sources state that almost ¾ of this energy comes from renewable sources


the vast majority of the generated energy is emitted as heat In the process of data processing in large data centers.

Solution

Wouldn’t be awesome if you could:

Allocate the surplus of energy produced by renewable sources in a completely innovative way in data centers?

Stabilize the energy network at the same time?

Re-use most of the heat generated in a process of large scale computing?

What if all this could be achieved with one product?

Intelligent container data centers - remotely managed and autonomous, ready to be connected to an energy source, with proprietary AI-based software, adapted to DSR program, with modules for heat recovery.

Why Choose Us?

Intelligent blockchain container data centers with heat recovery.

We are working on fully autonomous, remotely manageable, AI-powered container blockchain data centers with efficient cooling and heat heat recovery.

THE SOFTWARE.

Proprietary software system for remote management and auto-tuning based on machine learning/AI algorithms.

THE PATENT.

Patent pending idea of blackout prevention using container data centers.

GOVERNMENT TRUST.

Research and development center (CBR) with a EUR 1.4M grant from the Ministry of Investment and Development

STRONG TEAM.

Experienced team, IT oriented and experienced in different fields of business.

Informacja o projekcie

Instar Energy Lab S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Stworzenie centrum badawczo rozwojowego w obszarze zastosowań technologii Blockchain w energetyce”

Celem projektu jest utworzenie nowego centrum badawczo-rozwojowego, w którym będzie tworzony i testowany innowacyjny produkt składający się z:

  1. Instalacji układów obliczeniowych dla technologii Blockchain,
  2. Baterii akumulatorów spełniających jednocześnie rolę awaryjnego źródła zasilania i elementu kompensującego odchylenia w profilu poboru mocy przez instalację (minimalizacja kosztów bilansowania),
  3. Oprogramowania do zarządzania pracą instalacji w sposób optymalny energetycznie (dla polskiego rynku energii) z uwzględnieniem potrzeb mechanizmu interwencyjnego programu DSR. Wśród najważniejszych rezultatów projektu wymienić można wzrost nakładów inwestycyjnych oraz na działalność badawczo – rozwojową, a także wzrost zatrudnienia o 2,5 EPC.

Wartość projektu: 11 268 522,00 PLN.

Koszty kwalifikowane: 9 161 400,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 367 980,00 PLN

 

 

Instar Energy Lab S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie innowacyjnego algorytmu pozwalającego na optymalizację energetyczną i operacyjną w czasie rzeczywistym usługi centrum obliczeniowego Blockchain”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania innowacyjnego algorytmu opartego o uczenie maszynowe pozwalającego na unowocześnienie usługi centrum obliczeniowego Blockchain.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług, znaczące ulepszenie sposobu przetwarzania zebranych danych, zmniejszenie kosztów oraz wyraźne zwiększenie efektywności CBR.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Beneficjent: INSTAR ENERGY LAB SPÓŁKA AKCYJNA

Całkowita wartość projektu: 491 468, 03 zł.

Wartość dofinansowania: 339 632, 37 zł.

Okres realizacji: marzec 2021 – marzec 2022